Starosta wyróżniła dyrektorów i nauczycieli

Przed nami Dzień Edukacji Narodowej. Niestety, ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną uroczyste apele w wielu szkołach odbędą się w mniejszych gremiach. Dlatego też, przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa, starosta gołdapski spotkała się dziś w starostwie w wąskim gronie z wyróżnionymi dyrektorami i nauczycielami. Na ich ręce wraz z nagrodą starosty przekazała upominki, a także życzenia i wyrazy uznania dla całej społeczności szkolnej.

Nagrody starosty w tym roku otrzymali: pani Bożena Chilicka dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gołdapi, pan Piotr Bartoszuk dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi, pan Józef Świtaj nauczyciel Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi oraz pan Bogusław Jejer nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi. Gratulujemy!

Comments are closed.