Starosta gołdapski uhonorowany Statuetką Związku Powiatów Polskich i tytułem Samorządowca 20-lecia

Starosta gołdapski Andrzej Ciołek został uhonorowany Statuetką Związku Powiatów Polskich za szczególny wkład w rozwój lokalny, a także działalność na płaszczyźnie ogólnopolskiej. Jednocześnie został mu przyznany tytuł Samorządowca 20-lecia. Nagrodę otrzymał podczas ostatniej sesji Rady Powiatu z rąk starosty piskiego (członka Zarządu ZPP) Andrzeja Nowickiego. – Zostałem samorządowcem 20 lecia to szczególny zaszczyt, przyjemność i ukoronowanie systematycznej pracy samorządowca. Dziękuję mieszkańcom w tym szczególnie radnym powiatu oraz urzędnikom starostwa gołdapskiego za to, że wytrzymują trudy moich wysokich oczekiwań dla dobra powiatu gołdapskiego. W 100 lecie niepodległości i 200 lecie utworzenia powiatu gołdapskiego spłacamy dług przodków i z dumą nosimy nazwę powiatu gołdapskiego (…) – mogliśmy przeczytać na profilu facebookowym starosty.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Comments are closed.