Środki PFRON trafią do Gminy Gołdap

Zarząd Powiatu starosta gołdapski Krzysztof Tomasz Kazaniecki, wicestarosta Marzanna Marianna Wardziejewska oraz Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki przy kontrasygnatach skarbnika powiatu Bożeny Radzewicz i zastępcy skarbnika gminy – Agnieszki Ryszewskiej podpisali dziś umowę na realizację projektu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych.

Samorząd powiatowy (jako realizator programu) wystąpił do PFRON o środki na likwidację barier architektonicznych i transportowych. W odpowiedzi na wystąpienie powiatu gołdapskiego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczył 150 339,22 zł na zaplanowane działania. Dzięki dofinansowaniu z PFRON Szkoła Podstawowa nr 2 zrealizuje projekt pod nazwą: „Likwidacja barier w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi. Dostosowanie ciągów komunikacyjnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Comments are closed.