Sprawdź na co mogą liczyć osoby objęte kwarantanną

Dane jednostki

Lp.

Nazwa

Województwo

Powiat

Adres

Telefon

1

GOPS Banie Mazurskie

Warmińsko- Mazurskie

Gołdapski

Konopnickiej 26, 19-520 Banie Mazurskie

(87) 615 73 16

2

GOPS Dubeninki

Warmińsko- Mazurskie

Gołdapski

Dębowa 27, 19-504 Dubeninki

(87) 615 81 20

3

MGOPS Gołdap

Warmińsko- Mazurskie

Gołdapski

Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap

(87) 615 04 81

4

PCPR Gołdap

Warmińsko- Mazurskie

Gołdapski

Jaćwieska 14a, 19-500 Gołdap

(87) 615 24 73

Comments are closed.