Spotkanie z wojewodą

26 lutego 2016 r. starosta gołdapski Andrzej Ciołek wraz z wicestarostą Grażyną Barbarą Sendą spotkali się w Olsztynie z wojewodą warmińsko-mazurskim Arturem Chojeckim.
Rozmawiano o sprawach istotnych dla naszego powiatu, a mianowicie o sytuacji gołdapskiego szpitala w aspekcie przyszłości i zmian w służbie zdrowia planowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Rozmówcy zgodzili się, iż żadne pochopne rozstrzygnięcia ws. szpitala nie zapadną, albowiem powiat ma na względzie przede wszystkim dobro pacjentów – tym kierowało się do tej pory i nadal kierować się będzie w swoich decyzjach. Na trudną sytuację gołdapskiego szpitala dodatkowo wpływa fakt, iż nie została jeszcze opracowana mapa potrzeb zdrowotnych – dopiero po jej powstaniu dowiemy się, jaki zakres usług zdrowotnych przewiduje się w naszym regionie, w tym powiecie gołdapskim.
Poruszono też temat gołdapskiej jednostki wojskowej. Rozmówcy byli zgodni co do kwestii potrzeby wzmocnienia i rozwoju 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego. Nie bez znaczenia jest tu aspekt historyczny, albowiem początki Pułku sięgają 1944 roku.
Podczas spotkania ustalono również, że starosta gołdapski wystąpi za pośrednictwem wojewody warmińsko-mazurskiego do komendanta głównego państwowej straży pożarnej o dokończenie III etapu budowy strażnicy KP PSP w Gołdapi. Do zakończenia inwestycji pozostało jeszcze m.in.: ogrodzenie i oświetlenie terenu, wykonanie placu manewrowego i miejsc parkingowych, kontynuacja prac w dobudowanym budynku strażnicy, wykończenie poddasza w obiekcie z I etapu budowy strażnicy.

Comments are closed.