Spotkanie z protestującymi

19 sierpnia 2015 r. od rana trwał protest mieszkańców gminy Banie Mazurskie, którzy blokowali rondo w centrum Gołdapi. Protestujący domagali się remontu drogi powiatowej nr 1815N od miejscowości Rogale do Mieduniszek Wielkich. Wicestarosta gołdapski Grażyna Barbara Senda oraz sekretarz powiatu Marek Miros wyszli do protestujących i zaprosili ich przedstawicieli do starostwa na rozmowę. W spotkaniu uczestniczyli również: naczelnik wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Gołdapi Marta Wiszniewska, w zastępstwie dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Sylwia Wrzesień-Kisielewska, a także burmistrz Gołdapi Tomasz Luto oraz radni powiatowi Wacław Grenda i Piotr Miszkiel.

Wicestarosta gołdapski Grażyna Barbara Senda przywitała zebranych i podziękowała za przybycie. Na wstępie zaznaczyła, iż głównym problemem mającym wpływ na jakość dróg, jest niedobór środków finansowych, jaki powiat jest w stanie zabezpieczyć na remonty i inwestycje na drogach powiatowych. Roczna subwencja, jaką powiat otrzymuje na drogi to 1,2 mln zł. Jak podkreśliła wicestarosta, powiat co roku przeznacza coraz większe środki na remonty dróg, lecz niestety ich degradacja postępuje w szybszym tempie. Powiat stara się planować inwestycje tak, aby w pierwszej kolejności poprawić drogi, które potencjalnie mogą uzyskać dofinansowanie zewnętrzne, gdyż nie ma możliwości realizacji inwestycji drogowych tylko ze środków własnych. Według szacunków, koszt gruntownej przebudowy drogi 1815N opiewa na kwotę 20 mln zł. Nawet jeśli zakres remontu drogi ograniczy się tylko do odnowy nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej, to koszt tego jest nadal wysoki, bo ok. 9 mln. Zł. Powiat musi pozyskać dofinansowanie zewnętrzne, aby zrealizować tę inwestycje.

Sylwia Wrzesień-Kisielewska, podkreśliła, iż remonty dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej zaczynają się już wiosną – są to remonty: cząstkowe masą na zimno, emulsją i grysami. W tym roku omawiana droga była remontowana już cztery razy. Na cząstkowy remont dróg powiatowych zakupiono w 2015 roku 68 ton emulsji asfaltowej, o ponad 20 ton więcej niż w roku ubiegłym. Poinformowała, iż Zarząd Dróg Powiatowych musi mieć na uwadze właściwe zarządzanie wszystkimi drogami powiatowymi o łącznej długości 280 km. Środki na to są niewystarczające, ale żadna z dróg nie jest pod tym względem zaniedbywana.

Sekretarz powiatu Marek Miros podziękował gościom za spokojną, rzeczową rozmowę, podkreślając, iż tylko w ten sposób można dojść do porozumienia. Zapewnił również o woli współpracy ze strony powiatu i pełne zrozumienie dla konieczności remontu powyższej drogi.

Mieszkańcy gminy Banie Mazurskie otrzymali podczas spotkania zapewnienie, iż powiat nadal będzie monitorował programy, z których można pozyskać dofinansowanie na remont przedmiotowej drogi. Jeśli tylko pojawi się możliwość pozyskania środków na realizację tej inwestycji z korzystnym dofinansowaniem, zostanie złożony stosowny wniosek.

[Not a valid template]

Comments are closed.