Spotkanie z członkiem Korpusu Weteranów

W ramach dni pamięci o Żołnierzach Wyklętych starosta gołdapski Andrzej Ciołek i wicestarosta Grażyna Senda spotkali się z panem  Władysławem Skubichem.  

Pan Władysław opowiedział o trudnej historii swojego życia. W 1950r, mając zaledwie 18 lat wstąpił do tajnej organizacji młodzieżowej „Orlęta Podlasia”,  której celem  było dążenie do wolnej Polski poprzez wydawanie ulotek i informowanie społeczeństwa o działalności bezpieki.

Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych zaliczył pana Władysława Skubicha do członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Comments are closed.