Spotkanie z Anną Marią Anders

Wicestarosta gołdapski Grażyna Barbara Senda spotkała się w Suwałkach z minister w Kancelarii Rady Ministrów Anną Marią Anders, posłem na Sejm RP i prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim oraz sekretarzem stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji Jarosławem Zielińskim. Spotkanie miało miejsce 20 lutego 2016 r. i było okazją do rozmów nie tylko o nadchodzących wyborach uzupełniających do Senatu, w których startuje Anna Maria Anders, ale również o rozwoju regionu Podlasia oraz Warmii i Mazur. Wicestarosta zaprosiła rozmówców do odwiedzenia powiatu gołdapskiego i uzyskała zapewnienie, że do takiej wizyty dojdzie.

Comments are closed.