Spotkanie w zakresie wdrożenia i realizacji Programu Kształtowania Zasobów Wodnych PGW Wody Polskie

W dniu 23 lipca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, z inicjatywy Pani Ewy Kundy Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku odbyło się spotkanie w zakresie wdrożenia
i realizacji Programu Kształtowania Zasobów Wodnych PGW Wody Polskie. W spotkaniu  udział wzięła Marzanna Wardziejewska starosta gołdapski, przedstawiciele urzędów gmin: Gołdap, Dubeninki i Banie Mazurskie, przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR powiatu gołdapskiego, kierownik Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa oraz przedstawiciele Zarządu Zlewni w Giżycku i Nadzoru Wodnego w Gołdapi.

Pracownicy Nadzoru Wodnego w Gołdapi przedstawili krótką prezentację, w której wyjaśniono czym zajmuje się nadzór wodny, omówiono zasady uzyskania zgód wodnoprawnych– pozwoleń wodnoprawnych i zgłoszeń wodnoprawnych, przedstawiono także zasady utrzymania urządzeń melioracji wodnych, zakres prac utrzymaniowych śródlądowych wód powierzchniowych na terenie działania nadzoru, przybliżono uczestnikom Plan Przeciwdziałania Skutkom Suszy na lata 2021 – 2027, przedstawiano program „MOJA WODA”– ZATRZYMAJ WODĘ NA SWOJEJ NIERUCHOMOŚCI”, realizowany przez WFOŚiGW oraz omówiono retencję korytową. Następnie odbyła się dyskusja dotycząca gospodarowania wodą. Zaproponowano zorganizowanie podobnych spotkań w gminach, aby dokładniej przybliżyć przepisy prawa wodnego oraz uczulać mieszkańców gmin na rozsądne gospodarowanie wodą.

Na zakończenie Pani Dyrektor Ewa Kunda podkreśliła, że PGW Wody Polskie zależy na takich spotkaniach i liczy na to, że przyniosą one widoczne skutki w postaci wspólnych działań przynoszących wszystkim wymierne korzyści.

Comments are closed.