Spotkanie w zakresie przybliżenia idei tworzenia i funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej w Polsce

17 stycznia br.  w Starostwie Powiatowym w Gołdapi odbyło się spotkanie w zakresie przybliżenia idei tworzenia i  funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej w Polsce oraz procedur powołania kandydatów do służby na terenie województwa warmińsko- mazurskiego.

Spotkanie zostało zainicjowane przez Wojskową Komendę Uzupełnień w  Giżycku oraz 4. Warmińsko-Mazurską Brygadę Obrony Terytorialnej w Olsztynie.  Skierowane było do władz samorządów gminnych, przedstawicieli sołectw oraz strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Gołdapskiego.  Z ramienia powiatu w spotkaniu uczestniczył  Starosta Gołdapski Andrzej Ciołek.

Oferta służby w Wojskach Obrony Terytorialnej kierowana jest do wszystkich zainteresowanych, zarówno osób cywilnych,  jak również żołnierzy zawodowych, a jej główny cel  to  umocnienia zdolności obronnych naszego kraju. Służba w OT to doskonały sposób na samorealizację i rozwój zawodowy, który jednocześnie kształtuje tak potrzebne dziś wartości, jak: odpowiedzialne i bezinteresowne wspieranie społeczeństwa, szacunek dla państwa i symboli narodowych oraz – w wymiarze czysto ludzkim, szacunek dla drugiej osoby.

Comments are closed.