Spotkanie w ramach projektu „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”

W środę, 19 października w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku odbyło się spotkanie dotyczące współpracy z Jednostkami Samorządów Terytorialnych na rzecz rozwoju ekonomii  społecznej w regionie , w ramach projektu pozakonkursowego ROPS „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”.

W spotkaniu udział wzięła wicestarosta gołdapski Grażyna Barbara Senda. Celem organizatorów było przybliżenie przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego działań realizowanych w ramach projektu własnego ROPS, jak również oferty Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku. Zaprezentowano również koncepcję rozwoju ekonomii społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020 oraz kwestie związane z ekonomizacją organizacji pozarządowych.

Comments are closed.