Spotkanie przedstawicieli powiatów i gmin województwa warmińsko- mazurskiego w sprawie partnerstwa publiczno-prywatnego

Dnia 16 marca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi odbyło się kolejne już spotkanie przedstawicieli powiatów i gmin województwa warmińsko- mazurskiego w sprawie rozpoznania możliwości przystąpienia do programu partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedstawiciele między innymi powiatów gołdapskiego, kętrzyńskiego, giżyckiego oraz gminy Ełk, Orzysz czy Węgorzewo tym razem spotkali się by przedyskutować możliwości prawne i finansowe powołania wspólnego przedsięwzięcia mającego na celu modernizację części dróg powiatowych i gminnych przy pomocy ppp. Koordynatorem spotkań jest warszawska firma PWC, a tzw. zerowy etap finansuje Europejski Bank Rozwoju Regionalnego. Po zakończeniu tego etapu gminy i powiaty podejmą decyzję czy i w jakim zakresie przystąpić do programu. Zakończenie „etapu zerowego” przewidywane jest na połowę kwietnia 2018 r. Spotkanie prowadziła wicestarosta Grażyna Senda, a ze strony gołdapskiej uczestniczyli w nim Bożena Radzewicz, Eugeniusz Noga i Marek Miros.

Comments are closed.