Spotkanie informacyjne w Ełku. Ochrona środowiska i OZE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, informuje, że w dniu 25 lutego br. w Parku Naukowo – Technologicznym w Ełku (ul. Podmiejska 5) odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów środków UE.

Podczas spotkania ekspert z Wojewódzkiego Funduszu zaprezentuje aktualnie ogłoszone konkursy z Osi 4 i 5 RPO WM 2014-2020 dotyczące: wspierania wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w MŚP, gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony różnorodności biologicznej.

Termin

Lokalizacja Konsultant z ramienia organizatora
25 luty 2016 r. Ełk(Park Naukowo-Technologiczny w Ełku ul. Podmiejska 5) Marta Hernat – Grabowska 89 522 02 05m.hernat@wfosigw.olsztyn.pl

 

Warunki uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym

przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego w terminie do 24 lutego na adres e-mail m.hernat@wfosigw.olsztyn.pl

potwierdzenie mailowe zakwalifikowania się na spotkanie przesłane przez organizatorów spotkania (potwierdzenia wysyłane będą po zakończeniu rekrutacji).

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Św. Barbary 9, Olsztyn

Program:

10.00 – 10.45

Prezentacja aktualnych ogłoszeń o konkursach z Osi 4 i 5 RPO WM 2014-2020

10.45 – 11.00 przerwa kawowa

11.00 – 11.30

Działanie 4.1 wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

11.30 – 12.00

Działanie 4.2 efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP

12.00 – 12.30

Działanie 5.2 gospodarka wodno-ściekowa

12.30 – 13.00

Działanie 5.3 ochrona różnorodności biologicznej

 

Ogłoszone konkursy

Działanie Nazwa Termin składania wniosków Kto może się ubiegać o dofinasowanie? Link do dokumentacji
4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych od 29 lutego 2016 r. do 13 kwietnia 2016 r. PrzedsiębiorstwaJednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;

Spółdzielnie mieszkaniowe/wspólnoty mieszkaniowe;

Inne podmioty posiadające osobowość prawną.

http://wfosigw.olsztyn.pl/?art_id=57&type=aktualnosci&full=2231&sp=1 
4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP od 29 lutego 2016 r. do 30 marca 2016 r. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa http://wfosigw.olsztyn.pl/?art_id=57&type=aktualnosci&full=2232&sp=1 
5.2 Gospodarka wodno-ściekowa od 29 lutego 2016 r. do 13 kwietnia 2016 r. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa. http://wfosigw.olsztyn.pl/?art_id=57&type=aktualnosci&full=2233&sp=1 
5.3 Ochrona różnorodności biologicznej od 29 lutego 2016 r. do 30 marca 2016 r. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;

Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;

Organizacje pozarządowe;

Uczelnie;

PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

http://wfosigw.olsztyn.pl/?art_id=57&type=aktualnosci&full=2234&sp=1 

 

Formularz zgłoszeniowy Ełk (kliknij aby pobrać)

Comments are closed.