Spotkania starosty z parlamentarzystami

Starosta gołdapski Andrzej Ciołek gościł w lutym posła na Sejm RP Andrzeja Maciejewskiego oraz senator RP Małgorzatę Kopiczko.
Poseł Andrzej Maciejewski jest w Sejmie przewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, stąd rozmowa ze starostą dotyczyła kilku istotnych dla powiatu zagadnień. Panowie rozmawiali m.in. niedofinansowaniu zadań zleconych samorządom powiatowym z zakresu administracji rządowej. Mowa tu chociażby o subwencji oświatowej, która maleje wraz ze spadkiem liczby uczniów. Starosty wyraził również zaniepokojenie planami zwiększenia kwoty wolnej od opodatkowania z 3 tys. zł do 8 tys. zł., gdyż skutkować to będzie znacznym spadkiem dochodów samorządów. Podczas spotkania rozmawiano również o sytuacji gołdapskiego szpitala. Temat szpitala został też poruszony w rozmowie z senator Małgorzata Kopiczko, która zapewniła starostę o swoim wsparciu w tym temacie. Senator Kopiczko jest członkiem dwóch Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz komisji Komisja Nauki, Edukacji i Sportu.

[Not a valid template]

Comments are closed.