„SEZAMIE! OTWÓRZ SIĘ!”

W okresie ferii zimowych w dniach 25.01.2016 r. – 05.02.2016 r. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gołdapi odbywały się zajęcia w ramach programu profilaktycznego „Sezamie! Otwórz się!”, którego autorkami są Justyna Wołyniec i Elżbieta Naumowicz. Głównym celem programu jest psychoedukacja wsparta różnymi formami aktywności plastycznej, muzycznej i ruchowej.

Program profilaktyczny „Sezamie! Otwórz się!” został w całości sfinansowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szczegółowe założenia programu:
wspieranie rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego dzieci,
zapobieganie problemom emocjonalnym oraz trudnościom wychowawczym,
wspieranie aktywności dziecka w twórczym myśleniu,
rozwijanie kreatywności,
rozwijanie umiejętności interpersonalnych,
budowanie pozytywnego obrazu siebie,
zwiększanie świadomości dotyczącej szkodliwości substancji uzależniających,
kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nacisku ze strony rówieśników.

W zajęciach uczestniczyło 16 dzieci w młodszym wieku szkolnym z terenu powiatu gołdapskiego.

Zajęcia prowadzili nauczyciele poradni:
Bożena Chilicka – pedagog
Elżbieta Mietlińska – pedagog/socjoterapeuta
Magdalena Nadgłowska – Kołdys – psycholog
Elżbieta Naumowicz – psycholog
Justyna Wołyniec – psycholog
Barbara Zyskowska – Sodol – neurologopeda
Ich pracę wspierały wolontariuszki: Karolina Kołodziej i Olga Omilianowicz.

Oprócz ciekawych, kreatywnych zajęć uczestnicy mieli zapewniony ciepły posiłek. W ostatnim dniu ferii dzieci zjadły obiad oraz słodki poczęstunek w restauracji w celu poznawania i oswajania się z zasadami savoir vivre. Po słodkim poczęstunku uczestnikom rozdano dyplomy w nagrodę za udział w zajęciach „Ferie z poradnią”.

Program profilaktyczny „Sezamie! Otwórz się!” będzie kontynuowany. Zajęcia będą odbywały się dwa razy w miesiącu w okresie od marca do maja 2016 r.
Bożena Ewa Winnicka
dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Gołdapi

[Not a valid template]

Comments are closed.