Seminarium branżowe w ZSZ w Gołdapi

W  Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi odbyło się dziś seminarium poświęcone promocji szkolnictwa branżowego i upowszechniania  zmian w kształceniu  zawodowym. Wydarzenie zorganizował wspólnie ze starostą Marzanną Wardziejewską, warmińsko-mazurski kurator oświaty Krzysztof Marek Nowacki.

Uczestnicy seminarium mogli wysłuchać wykładów m.in. o obowiązkach dyrektora szkoły i nauczycieli w zakresie realizacji doradztwa zawodowego (prelegenci: Jolanta Agnieszka Opaluch, Paweł Iwanowski – doradcy metodyczni MODN z siedzibą w Ełku), doradztwie zawodowym w szkole w aspekcie potrzeb społecznych i gospodarczych (prelegent dr Danuta Oleksiak dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu), instytucjach wspierających realizację doradztwa zawodowego w szkołach na terenie powiatu (prelegent Paweł Iwanowski – powiatowy koordynator doradztwa zawodowego), skutkach niewłaściwego wyboru zawodu (prelegent Bożena Chilicka – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi), zmianach w kształceniu zawodowym (prelegent Grzegorz Wojnowski – wizytator Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty).

Comments are closed.