Ścieżki przyrodnicze

Na naszym terenie łącznie znajduje się 8 ścieżek przyrodniczych

Ścieżki przyrodnicze - mapa1. Czworolist – została wykonana w 1999 r. Ścieżka ma początek w pobliżu parkingu w Jurkiszkach, zatacza pętlę o długości 3,7 km, wracając do punktu początkowego. Na trasie ścieżki umieszczono 16 tematycznych tablic edukacyjnych. Krótszy wariant ścieżki (długości ok. 1,4 km i z 8 tablicami informacyjnymi) zaczyna się również przy parkingu a kończy we wsi Jurkiszki.2. Z inicjatywy Parku Krajobrazowego zrealizowano w 2002 r. projekt „Ochrona płazów Puszczy Rominckiej”, w ramach którego utworzono m.in. ścieżkę przyrodniczą Rechot, biegnącą drewnianą kładką wzdłuż brzegów Jeziora Ostrówek.

3. W obrębie Żytkiejmy, przy parkingu rozpoczyna się ścieżka przyrodnicza Niezapominajka o długości ok. 700 m. Wzdłuż jej trasy ustawiono 14 tablic edukacyjnych, których tematyka związana jest z gospodarką leśną, walorami i funkcjami lasów oraz podstawowymi zagadnieniami ekologicznymi.

4. Pod koniec 2004 roku utworzona została w leśnictwie Żyliny ścieżka przyrodnicza Porosty, na trasie której umieszczono sześć tablic edukacyjnych zawierających informacje o porostach Puszczy i siedliskach w jakich występują.

5. W Galwieciach zlokalizowana jest, łącząca ścieżki „Czworolist” i „Rechot”, ścieżka Ptaki Puszczy Rominckiej o długości 1,8 km. Tablice usytuowane przy wybranych siedliskach opisują gatunki ptaków związanych z danym terenem. Przy ścieżce znajduje się wiata–czatownia do obserwacji ptaków.

6. Ścieżka przyrodnicza Puszcza Romincka położona wzdłuż Drogi Rominckiej, ma długość 9 km i zaznajamia z wybranymi zagadnieniami poświęconymi przyrodzie Puszczy, takimi jak: użytkowanie puszczy, porosty, świerczyna borealna, dolina Błędzianki, ols, bóbr europejski. Początek ścieżki usytuowany jest przy parkingu, 2 km za Żytkiejmami w kierunku Gołdapi.

7. ”Wokół jarów Błędzianki”. Interesujący widokowo szlak dydaktyczny o długości ok. 10 km. Stanowi pętlę na trasie Stańczyki – Nowa Przerośl – Wysoki Garb – Maciejowięta – Stańczyki. Poświęcony jest rzeźbie terenu wokół doliny rzeki Błędzianki. Zaznajamia nas z różnymi formami związanymi z ostatnim zlodowaceniem, a także ciekawostkami historycznymi i kulturowymi. Szlak polecany na wędrówki piesze oraz przejazdy rowerowe. W terenie szlak wyznacza biały kwadrat z niebieską ukośną linią.

8. „Na skraju puszczy”. Ścieżka przygotowana z myślą o turystach rowerowych, którzy mają doświadczenie w jeździe terenowej. Często prowadzi po drogach polnych i leśnych, miejscami piaszczystych. Trudy wycieczki rekompensują piękne widoki na Puszczę Romincką oraz dolinę Błędzianki. Ścieżka bierze swój początek w Dubeninkach (koło budynku Gminnego Centrum Kultury), prowadzi przez Bludzie, Żabojady, Będziszewo, Błąkały do Stańczyk. Liczy 15 km. Z 11 tablic umieszczonych na trasie dowiemy się o tutejszej przyrodzie i metodach jej czynnej ochrony.
Opracował: Ryszard Franciszek Dutkiewicz