Samorządowy Dzień Sołtysa na Warmii i Mazurach

W sobotę, 11 marca przypada święto sołtysów. Z tej okazji samorząd województwa Warmińsko – Mazurskiego zorganizował spotkanie, które odbyło się 3 marca w hali wystawienniczej Expo Mazury w Ostródzie. Zgromadziło się ponad tysiąc gości. Wśród nich był starosta gołdapski Andrzej Ciołek.

 Marszałek Gustaw Marek Brzezin zaznaczył, że – Samorządność zaczyna się w sołectwie, a sołtys jest pierwszym odbiorcą oczekiwań mieszkańców, a potem pierwszym wykonawcą, zachęcającym do wspólnego działania. (…) Na każdym szczeblu samorządu doceniamy państwa pracę i dzisiaj serdecznie za nią dziękujemy. Następnie wręczył wyróżnienia sołtysom, którzy angażują się w aktywizowanie społeczności lokalnych, inicjują działania wpływające na zachowanie dziedzictwa kulturowego, zachowanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego, wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich, realizowane w ramach różnych konkursów np. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”, „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś”, „Eko-sołectwo”. Wśród wyróżnionych znalazł się sołtys Górnego Kazimierz Kazaniecki z powiatu gołdapskiego.

Podczas spotkani zgromadzeni mogli wysłuchać wykładu prof. Stanisława Achremczyka o roli sołtysa w społeczności lokalnej.

Uroczystość zakończył występ Zespołu Pieśni i Tańca „Kortowo”.

 

fot. Wrota Warmii i Maur

Comments are closed.