Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Zofia Syperek – dyrektor
 
Adres:
ul. Słoneczna 7b
19-500 Gołdap
 
Dni i godziny przyjęć:
od poniedziałku do piątku
od 7.00 do 15.00
 
Kontakt
Telefon:
(087) 615-37-90
Fax:
(087) 615-37-90