Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Informujemy o wystąpieniu na terenie powiatu Gołdapskiego ryzyka przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w dniu 24.08.2022.
Analiza zagrożenia na podstawie ośmiogodzinnych średnich kroczących ze stacji monitoringu jakości powietrza w Gołdapi.
 

Comments are closed.