RPO WiM 2014-2020: nabór w ramach poddziałania 4.3.2 efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach poddziałania 4.3.2 efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych.

Kto może składać wnioski?

  • spółdzielnie mieszkaniowe;
  • wspólnoty mieszkaniowe;
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z możliwością wymiany źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii.

W ramach kompleksowej modernizacji energetycznej wsparcie będzie skierowane na m.in.:

  1. a) ocieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne;
  2. b) przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła – z wyłączeniem indywidualnych źródeł ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączenie do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących w tym również Odnawialnych Źródeł Energii OZE (tylko w zakresie części wspólnych budynków);
  3. c) wykorzystanie technologii OZE w budynkach, przy założeniu iż do sieci dystrybucyjnej oddawana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej;
  4. d) instalację inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu m.in. o technologie TIK (wyłącznie jako element projektów kompleksowej modernizacji, opisanych powyżej);
  5. e) audyt energetyczny realizowany jako element projektu.

Termin, od którego można składać wnioski:

29 kwietnia 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski:

30 maja 2016 r.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa znajdują się pod linkiem:

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/485/poddzialanie-432-efektywnosc-energetyczna-w-budynkach-mieszkalnych

 

Comments are closed.