Rozstrzygnięcie eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

Po dwuletniej przerwie związanej z pandemią COVID-19 dzieci i młodzież z powiatu gołdapskiego przystąpiła ponownie do eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Eliminacje odbyły się 27 kwietnia 2022 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi. Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy
z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.
W eliminacjach uczestniczyły 23 osoby.

Komisja konkursowa w składzie:

 1. kpt. Michał Herman- Przewodniczący
 2. dh Karolina Józefowicz- Sekretarz
 3. kpt. Bogdan Mielnik- członek

dokonała oceny prac konkursowych z części pisemnej w formie testu m.in. z ogólnej znajomości przepisów przeciwpożarowych, sprzętu i techniki pożarniczej.

Wyniki eliminacji przedstawiły się następująco:

I grupa wiekowa- szkoły podstawowe- klasy I-IV

 1. Katarzyna Turowicz- Szkoła Podstawowa w Grabowie
 2. Erwin Famulski- Szkoła Podstawowa w Grabowie
 3. Przemysław Tuchowski- Szkoła Podstawowa w Grabowie
 4. Luiza Proniewicka- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi

II grupa wiekowa- szkoły podstawowe- klasy V-VIII

 1. Michał Sztabiński- Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich
 2. Radosław Podpirko- Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich
 3. Dominik Osiński- Szkoła Podstawowa w Grabowie
 4. Jakub Nowacki- Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich
 5. Amelia Lelo- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi
 6. Maciej Pińczak- Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich

III grupa wiekowa- szkoły ponadpodstawowe

 1. Maciej Słowikowski- Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi
 2. Patryk Zajkowski- Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi
 3. Tomasz Klaus- Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

Laureaci pierwszych miejsc z poszczególnych grup będą reprezentowali powiat gołdapski na eliminacjach wojewódzkich.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe a wszyscy uczestnicy dyplomy pamiątkowe. Organizatorami eliminacji był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Gołdapi przy współpracy z Komendą Powiatową PSP w Gołdapi.

Patronat honorowy objęli: Burmistrz Gołdapi oraz Starosta Gołdapski. Nagrody ufundowali także Gmina Banie Mazurskie, Gmina Dubeninki a słodki poczęstunek dzieciom i młodzieży zapewniła firma FHU Tygrys Karol Szablak. Wszystkim sponsorom składamy serdeczne podziękowania.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom i życzymy sukcesów w eliminacjach wojewódzkich.

K.J.

Zdjęcie grupowe uczestników konkursu, komisji konkursowej i władz samorządowych.

Comments are closed.