Rozstrzygnięcie eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „ZAPOBIEGAJMY POŻAROM”

31.12.2015 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi rozstrzygnięte zostały eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „ZAPOBIEGAJMY POŻAROM”. Konkurs miał na celu zainteresować dzieci, młodzież i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz rozwijać uzdolnienia plastyczne.
Tematyka konkursu podobnie jak w ubiegłych latach obejmowała udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo- gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej, kulturalnej i historię pożarnictwa.
Spośród 122 prac nadesłanych na eliminacje powiatowe komisja konkursowa w składzie:
Przewodniczący: Krzysztof Giedrojć
Sekretarz: Grzegorz Jabłoński
Członek: Lech Olszewski

wytypowała laureatów, których prace zostały wysłane na eliminacje wojewódzkie do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie w poszczególnych grupach wiekowych:

w I grupie wiekowej przedszkola /29 prac/:
1. Antonina Milewska- Przedszkole Niepubliczne „U Kubusia Puchatka” w Gołdapi
2. Kacper Kalwajtys- Przedszkole Niepubliczne „U Kubusia Puchatka” w Gołdapi
3. Juliusz Mackiewicz- Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi
4. Zuzanna Śmigiel- Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi
5. Oliwia Lelo- Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi
w II grupie wiekowej szkoła podstawowa klasy I-III /34 prace/:
1. Aleksander Sawicki- Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach
2. Oliwia Przekop- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi
3. Marcel Bruzgiewicz- ZPO w Baniach Mazurskich
4. Julia Łobanowska- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi
5. Natalia Kiszko- ZPO w Baniach Mazurskich

w III grupie wiekowej szkoła podstawowa klasy IV-VI /32 prace/:

1. Błażej Bernatowicz- Szkoła Podstawowa w Dubeninkach
2. Hanna Kilon- Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach
3. Urszula Pińczak- Szkoła Podstawowa w Baniach Mazurskich
4. Szymon Gromko- Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach
5. Amelia Charkiewicz- Szkoła Podstawowa w Baniach Mazurskich
w IV grupie wiekowej- gimnazjum /25 prac/:
1. Julia Karwel- Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi
2. Agata Sawicka- Gimnazjum w Dubeninkach
3. Marlena Piwowarczyk- Gimnazjum w Baniach Mazurskich
4. Kinga Mentel- Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi
5. Julia Zackiewicz- Gimnazjum w Dubeninkach
w V grupie wiekowej- szkoły ponadgimnazjalne /2prace/:
1. Arkadiusz Karnauchow- Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi
2. Karolina Kołodziej- Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

Autorzy wyróżnionych prac otrzymają dyplomy i upominki.
Jednocześnie informujemy, że w dniu 8 lutego 2016 r. w siedzibie ZOW ZOSP RP w Olsztynie przeprowadzono ocenę prac na szczeblu wojewódzkim. Z powiatu gołdapskiego zostały wyróżnione 3 prace:
Grupa I – PRZEDSZKOLNA – oceniano 38 prac
Oliwia Lelo – Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi, gm. Gołdap, pow. gołdapski
Grupa II – SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I-III – oceniano 56 prac
Aleksander Sawicki – Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach, gm. Dubeninki, pow. gołdapski
Grupa IV– GIMNAZJUM – oceniano 34 prace
Julia Zackiewicz – Gimnazjum w Dubeninkach, gm. Dubeninki, pow. gołdapski
Gratulujemy laureatom konkursu i życzymy powodzenia w eliminacjach centralnych.

 

Comments are closed.