Rozpoczął się sezon grzewczy. Bądźmy odpowiedzialni.

Drodzy mieszkańcy,

rozpoczął się sezon grzewczy i niestety regularnie odnotowuje się wyjazdy Straży Pożarnej  do pożaru sadzy w kominach.

W poprzednim okresie grzewczym odnotowano blisko 50! tego typu zgłoszeń. Zdarzało  się kilkakrotnie, że były 3 tego typu zgłoszenia jednego dnia.

Przypominamy:

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 Nr 109, poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

  • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
  • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
  • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych,
  • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Zachęcamy do zapoznania się z akcjami Państwowej Straży Pożarnej:

https://www.gov.pl/web/kppsp-goldap/dzialania-prewencji-spolecznej–czujka-na-strazy-twojego-bezpieczenstwa-oraz-zapros-kominiarza

oraz z komunikatem Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy:

https://www.gov.pl/attachment/4faeb0d4-138c-4780-97d9-14f5b9170ba1

 

Pożary kominów to zdarzenia, w których na „własne życzenie” narażamy zdrowie i życie naszych bliskich.

Bądźmy odpowiedzialni.

Comments are closed.