Rozpoczął się nowy rok szkolny

4 września w całym powiecie gołdapskim pracownicy oświaty, uczniowie oraz rodzice spotkali się na uroczystych inauguracjach nowego roku szkolnego 2017/2018.

W uroczystym apelu w Liceum Ogólnokształcącym w Gołdapi uczestniczył starosta gołdapski Andrzej Ciołek, w Zespole Szkól Zawodowych przywitała uczniów wicestarosta Grażyna Senda, a w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych gościła Iwona Zegarowicz – główny specjalista ds. edukacji. Podczas uroczystości odczytano list z pozdrowieniami i życzeniami od marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Gustawa Marka Brzezina.

Tradycyjnie już starosta docenił najlepszych uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych w naszym powiecie. Edyta Mazalewska z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II oraz Gabriel Szuliński z Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi otrzymali stypendia starosty gołdapskiego za wysokie wyniki w nauce, na rok szkolny 2017/2018. Serdecznie gratulujemy!

Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2017/2018 Zarząd Powiatu podjął również uchwałę w sprawie zastępowania dyrektorów w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat gołdapski, w których nie powołano stanowiska wicedyrektora. Tym samym w Liceum Ogólnokształcącym w Gołdapi od 18 września br. zastępstwo podczas nieobecności dyrektora Grzegorza Klimaszewskiego pełnić będzie pani Małgorzata Iwanowska.

Przed uczniami, ich rodzicami, a także nauczycielami i kadrą kierowniczą szereg nowych wyzwań, z którymi będą musieli się zmierzyć. Życzymy więc, aby był to dobry rok, pełen radości, osiągnięć i satysfakcji zarówno z wykonywanej pracy, jak i zdobywanej wiedzy.

Comments are closed.