Rodzicu rozliczając ulgę na dziecko pamiętaj o nr PESEL

W związku z pojawiającymi się nieprawidłowościami w rocznych zeznaniach podatkowych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku uprzejmie przypomina, że aby skorzystać z ulgi z tytułu wychowywania dzieci, należy spełnić wszystkie  warunki określone w art. 27 f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. z,m). Ponadto wypełniając załącznik do zeznania – PIT/O w części E., należy pamiętać o tym, żeby prawidłowo wpisać nadany dziecku nr PESEL.

Więcej informacji na temat ulg i odliczeń znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Finansów pod linkiem: http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/broszury-informacyjne/2017

Comments are closed.