Roczne stypendium w Japonii

Informujemy, iż Ambasada Japonii w Polsce za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zwróciła się do Związku Powiatów Polskich z prośbą o pomoc w zorganizowaniu rekrutacji kandydatów na roczne stypendium oferowane przez rząd Japonii dla młodych pracowników administracji publicznej z różnych krajów świata tzw. Young Leaders’ Program (YLP). Inicjatywa wdrożona przez japońskie Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii kierowana jest do młodych i obiecujących pracowników administracji samorządowej (z minimum trzyletnim doświadczeniem zawodowym w administracji).

Więcej szczegółów dostępnych jest w załączonych plikach, a także na stronie internetowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego www.kwrist.mswia.gov.pl

Sprawę prowadzi Pani Olga Misztal z MSWiA – tel. 22 315 20 28, e-mail: Olga.Misztal@mswia.gov.pl natomiast pytania dot. programu stypendium można kierować do pracownika Ambasady Japonii w RP Pana Jacka Mendyka – tel. 22 584 73 05, e-mail: jacek.mendyk@wr.mofa.go.jp

Osoby zainteresowane udziałem w tym stypendium, poza przygotowaniem kompletu dokumentów załączonych ponizej, muszą otrzymać także rekomendację Związku Powiatów Polskich.

W tej sprawie prosimy o kontakt z Dawidem Kulpą – tel. 18 477 86 05, e-mail: dk@zpp.pl

Termin zgłoszeń do MSWiA na poniższy adres upływa 9 listopada (decyduje data wpływu):

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Departament Administracji Publicznej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Batorego 5

02-591 Warszawa

Dokumenty do pobrania:

1. Instrukcje dla kandydatów (Administracja lokalna)

2. Formularz aplikacyjny (administracja lokalna)

3. Pytania do eseju (dokument nr 9)

4. Karta badań lekarskich

5. Formularz listu polecającego

6. Formularz listu – Sekretarz KWRiST

7. Oświadczenie

8. Klauzula informacyjna (1.10)

Comments are closed.