Roczne podsumowanie w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Gołdapi

3 marca br. w obecności komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Mirosława Hołubowicza odbyła się narada podsumowująca działalność naszych strażaków w 2016 roku. W spotkaniu uczestniczyła wicestarosta gołdapski Grażyna Barbara Senda oraz przewodniczący Rady Powiatu Stefan Piech.

Odprawę otworzył komendant powiatowy PSP w Gołdapi bryg. Krzysztof Giedrojć.  Podsumowania ubiegłego roku  dokonał zastępca  komendanta st. kpt. Kamil Pawlukanis. Podczas prezentacji zwrócił szczególną uwagę na działalność interwencyjną. Według statystyk ilość interwencji w bieżącym roku nieznacznie spadła w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2016 odnotowano 464 zdarzeń, w 2015 – 478 zdarzeń, a więc liczba ogółu interwencji spadła o 14.

Zastępca komendanta podkreślił również, jak duże znaczenie w służbie strażaków mają ćwiczenia i sport. To właśnie w sporcie pożarniczym nasi strażacy osiągnęli w 2016 roku niesamowity wynik. Podczas VII Mistrzostw Województwa w Sporcie Pożarniczym zajęli pierwsze miejsce w konkurencji ćwiczenie bojowe, bijąc czasowy rekord. Ponadto komendant wojewódzki przekazał na ręce bryg. Krzysztofa Giedrojcia gratulacje wraz z pamiątkowym dyplomem za zajęcie II miejsca w przeprowadzonych w październiku przeglądach operacyjno – technicznych.

Na zakończenie głos zabrali zgromadzeni goście. Wicestarosta gołdapski pogratulowała naszym strażakom sukcesów, nie tylko w działalności sportowej. Podziękowała za wkład i zaangażowanie w niesienie pomocy mieszkańcom powiatu gołdapskiego. Z kolei komendant wojewódzki pogratulował bardzo dobrego poziomu działalności naszej PSP. Zaznaczył również, że istnieje duża szansa na pozyskanie środków na dokończenie gołdapskiej strażnicy.

 

Comments are closed.