Roczne podsumowanie w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Gołdapi

5 lutego br. o godz. 9:00 w obecności zastępcy komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Michała Kamienieckiego odbyła się narada podsumowująca realizację zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w roku 2018. W spotkaniu uczestniczyła starosta gołdapski Marzanna Marianna Wardziejewska oraz wicestarosta gołdapski Andrzej Ciołek.

Odprawę otworzył a następnie dokonał podsumowania ubiegłego roku komendant powiatowy PSP w Gołdapi bryg. Wojciech Szczepanik. Podczas prezentacji zwrócił szczególną uwagę na działalność interwencyjną. Według statystyk ilość interwencji w bieżącym roku nieznacznie wzrosła w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2018 odnotowano łącznie 513 zdarzeń, w 2017 natomiast interweniowano 505 razy. Komendant podkreślił również jak duże znaczenie w codziennej służbie strażaków mają ustawiczne szkolenia i rozwój, a także sport. To właśnie w sporcie pożarniczym nasi strażacy osiągnęli w 2018 roku bardzo dobry wynik zajmując trzecie miejsce podczas XIX Mistrzostw Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Następnie zastępca  komendanta st. kpt. Kamil Pawlukanis zaprezentował zebranym modernizację systemu sterowania urządzeniami w komendzie PSP dokonaną w minionym roku.

Na zakończenie głos zabrali zgromadzeni goście. Starosta gołdapski pogratulowała naszym strażakom sukcesów, nie tylko w działalności sportowej. Podziękowała za wkład i zaangażowanie w niesienie pomocy mieszkańcom powiatu gołdapskiego oraz tą niesioną także poza jego granicami. Wyraziła również nadzieję na kontynuację owocnej współpracy. Wicestarosta podkreślił z kolei, że warto stawiać na rozwój, który w dalszym ciągu wspierać będzie powiat gołdapski. Zastępca komendanta wojewódzkiego pogratulował natomiast bardzo dobrego poziomu działalności naszej PSP i podsumował wspólne kluczowe przedsięwzięcia minionego roku.

Comments are closed.