Roczne podsumowanie pracy gołdapskich policjantów

30 stycznia w obecności komendanta wojewódzkiego Policji insp. Tomasza Klimka odbyła się roczna odprawa podsumowująca pracę gołdapskich funkcjonariuszy.

Odprawę otworzył komendant KPP insp. Robert Marciniak, który przedstawił dane statystyczne i podsumował działalność Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi za rok 2017.

W sumie w ubiegłym roku funkcjonariusze podjęli 3584 interwencji. Czas reakcji przy zdarzeniach pilnych wyniósł 6:05 (średnia wojewódzka to 7:48), z kolei przy zdarzeniach zwykłych 7:55 (średnia wojewódzka 13:37). Wykrywalność ogólna przestępstw w naszym powiecie wyniosła 84,4% (średnia wojewódzka 71,8%). Przy takich wskaźnikach mieszkańcy powiatu mogą czuć się bezpiecznie. Oczywiście są również obszary, nad którymi funkcjonariusze chcą jeszcze popracować. Jak podkreślił komendant powiatowy priorytety pracy na rok 2018 to m.in. ograniczenie przestępczości narkotykowej ze szczególnym naciskiem na środowisko nieletnich, podniesienie efektywności pracy operacyjnej, kontynuacja podnoszenia skuteczności poszukiwań osób czy dążenie do sukcesywnej poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Obecny na odprawie starosta gołdapski przekazał funkcjonariuszom wyrazy uznania za ciężką i oddaną służbę. Podkreślił,  że tak skuteczne działania przekładają się na poprawę bezpieczeństwa w powiecie gołdapskim.

 

 

Comments are closed.