Roczne podsumowanie pracy gołdapskich policjantów

20 lutego w Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi w obecności zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji mł. insp. Arkadiusza Sylwestrzaka oraz prokuratora rejonowego Andrzeja Tylendy odbyła się uroczysta odprawa roczna podsumowująca pracę gołdapskich funkcjonariuszy.

Odprawę otworzył komendant KPP mł. insp. Dariusz Stachelek, który przedstawił statystyki i podsumował działalność Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi w roku 2018.

W minionym roku funkcjonariusze podjęli łącznie 3312 interwencji. Średni czas reakcji przy zdarzeniach pilnych wyniósł 4:27 (średnia wojewódzka to 9:06), z kolei przy zdarzeniach zwykłych 9:25 (średnia wojewódzka 15:47). Wykrywalność ogólna przestępstw w naszym powiecie wyniosła 88,1 % (średnia wojewódzka 75,4 %). Przy takich wskaźnikach mieszkańcy powiatu mogą czuć się bezpiecznie. Oczywiście są również obszary, nad którymi funkcjonariusze chcą jeszcze popracować. Jak podkreślił komendant powiatowy priorytety pracy na rok 2019 to m.in. ograniczenie przestępczości narkotykowej ze szczególnym naciskiem na środowisko nieletnich, podniesienie efektywności pracy operacyjnej, kontynuacja podnoszenia skuteczności poszukiwań osób, sukcesywna poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz dążenie do uzupełnienia braków kadrowych.

Obecna na odprawie starosta gołdapski Marzanna Marianna Wardziejewska przekazała funkcjonariuszom wyrazy uznania za ciężką i oddaną służbę. Podkreśliła także, że skuteczne działania oraz wspólnie realizowane projekty profilaktyczne przekładają się na poprawę bezpieczeństwa w powiecie gołdapskim i służą wszystkim jego mieszkańcom.

Comments are closed.