Rekrutacja do projektu „Własna firma w EGO”

Informujemy, że w dniach od 12 do 23 marca 2018 r. odbędzie się nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Własna firma w EGO” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia.

Informacje o projekcie dostępne są pod adresem: http://www.przedsiebiorczosc.powiatgoldap.pl

 

Comments are closed.