Rekomendacja Komisji Konkursowej dla oferenta zakwalifikowanego do II etapu konkursu ofert na wybór operatora zarządzającego GoldMedica spółka z o.o.

Rekomendacja Komisji Konkursowej dla oferenta zakwalifikowanego do II etapu konkursu ofert na wybór operatora zarządzającego GoldMedica spółka  z o.o.

11 stycznia br. Komisja Konkursowa powołana uchwałą nr 26/2015 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 21 maja 2015 r. zakończyła ocenę jedynej oferty złożonej w drodze konkursu na wybór operatora zarządzającego GoldMedica spółka z o.o. w Gołdapi przez Grupę Nowy Szpital Spółka z o.o.
Oferta spełniła kryteria formalne. Złożył ją uprawniony podmiot zgodnie z wytycznymi Uchwały Zarządu Powiatu nr 25/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu. Podczas I etapu konkursu przez komisję analizowane były koncepcje funkcjonowania spółki w zakresie kierunków rozwoju oraz w zakresie rozwiązań organizacyjno-ekonomicznych, mających na celu zbilansowanie, jak również udokumentowana działalność medyczna oferenta.
Ostateczne wyniki z prac Komisji Konkursowej złożonej z przedstawicieli Zarządu oraz osób związanych ze służbą zdrowia zostały przedłożone Zarządowi Powiatu podczas posiedzenia w dniu 19 stycznia br. Komisja Konkursowa zarekomendowała Zarządowi Powiatu zakończenie I etapu postępowania i zakwalifikowanie oferenta do II etapu konkursu – negocjacji warunków współpracy. Zarząd Powiatu w Gołdapi przychylił się rekomendacji. Zamierzeniem Zarządu Powiatu jest przygotowanie harmonogramu spotkań i poprowadzenia negocjacji przy udziale kancelarii prawnej. Przewidywane negocjacje potrwają do czasu uzyskania przez Zarząd Powiatu wymiernych korzyści z zawarcia umowy handlowej. Brak satysfakcjonujących ustaleń skutkować może przerwaniem konkursu, gdyż taką ewentualność przewiduje uchwała konkursowa w sprawie wyboru operatora zarządzającego.

 

 

Comments are closed.