Razem pod parasolem prawa

Uprzejmie informujemy, że Starostwo Powiatowe w Gołdapi wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie będzie realizowało na terenie powiatu gołdapskiego projekt pn. Razem pod parasolem prawa, w ramach rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017. Kwota dofinansowania z MSWiA wynosi 58.770 zł.

Projekt został przygotowany w ramach priorytetu Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży. Jego realizacja pozwoli zaszczepić w młodych osobach chęć do sportu, aktywności fizycznej i społecznej oraz zmotywować do nauki, ograniczając  tym samym niepożądane zjawiska w ich rodzinach i środowisku rówieśniczym.

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

 • Konferencja w Domu Kultury pt. „Rodzina – tu wszystko się zaczyna”
 • „Przystanek – Centrum”, a w nim 4 bloki tematyczne:
 • „ Gdy dorosnę, to będę…” spotkania z ważnymi ludźmi w powiecie np. ze starostą, policjantem, strażakiem, ratownikiem;
 • „Jestem bezpieczny” – czytanie bajek z morałem;
 • „Maluję, nie hejtuję” zajęcia z rękodzieła, plastyczne;
 • „Gotuję, nie hejtuję” zajęcia kulinarne.
 • „Miłość w rodzinie nigdy nie zginie” – impreza promująca wartości prorodzinne, bezpieczeństwo oraz zdrowy i aktywny styl życia.
 • Dzień Sportu w szkołach ponadgimnazjalnych pn. „Dopalacze – głupia moda tylko sport Ci siły doda”
 • Rodzinny Rajd Rowerowy – to impreza skierowana do wszystkich rodzin ukierunkowana na aktywne, zagospodarowanie czasu wolnego wzmacniające więzi rodzinne
 • Teatr uliczny „Młodzi – Młodym” – nowatorska forma profilaktyki „wychowania przez sztukę” realizowana w formie „teatru ulicznego”.
 • Konkurs dla szkół „Mało lat mam, a na bezpieczeństwie się znam” – pomysł na zastąpienie agresji, uciekania w narkotyki, dopalacze, alkohol… FILM/spot na temat bezpieczeństwa/przeciwdziałania przemocy w szkole
 • Superwizja grupowa dla osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
 • Skrzynka zaufania „BLIŻEJ SIEBIE…”, do której będzie można wrzucać swoje uwagi o tym, co dzieje się w szkole, o problemach, jakie są dla uczniów ważne lub trudne.
 • Debata „Bezpieczeństwo w sieci” w Starostwie Powiatowym

Zakończenie i ocena efektów realizacji  projektu odbędzie się podczas Forum Jednostek Pomocy Społecznej, na który zostaną zaproszeni wszyscy realizatorzy poszczególnych działań. Spotkanie to będzie znakomitą okazją do podsumowania projektu i podziękowania podmiotom (partnerom)  zaangażowanym w jego realizację.

 

Comments are closed.