Raport o Stanie Powiatu Gołdapskiego za rok 2018

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, wprowadziła szereg zmian w prawie samorządowym, m.in. obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy, powiatu, województwa.

Art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 511) zobowiązuje zarząd powiatu, aby do dnia 31 maja każdego roku, przedstawił radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport ma obejmować podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi opublikowano Raport o Stanie Powiatu Gołdapskiego za rok 2018.

Z wyrazami szacunku,
Starosta Gołdapski
Marzanna Marianna Wardziejewska

Comments are closed.