Rada Powiatu VI kadencji

 1. Rant Piotr – Przewodniczący Rady Powiatu w Gołdapi
 2. Biłas Władysław – Członek Zarządu Powiatu
 3. Ciołek Andrzej
 4. Czyż Paweł Artur
 5. Dzienis Jarosław Wiktor
 6. Kazaniecki Krzysztof Tomasz- Starosta
 7. Kozioł Anna Anetta
 8. Kuliś Małgorzata Marianna
 9. Mościński Piotr
 10. Senda Grażyna Barbara
 11. Staroszczuk – Luto Anna – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Gołdapi
 12. Walc Jarosław
 13. Wardziejewska Marzanna Marianna – Wicestarosta
 14. Wójtowicz Stanisław
 15. Zyborowicz Anna – Członek Zarządu Powiatu