Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

Krótkie przypomnienie, o czym należy pamiętać podczas egzaminów:

https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis?fbclid=IwAR3Su9XcPTM9sFGbGdy3wHnnEITXgld9Jk8RNiPih2hCGOMGZ6ywt7XAjmo

 

Comments are closed.