Przekazanie pojazdu

Niezwykle trudna sytuacja lokalnych władz Ukrainy – w obliczu toczącej się wojny próbujących zorganizować lokalne służby ratownicze zasługuje na uznanie i wspieranie tych działań.

W ramach partnerskich stosunków z Rejonem Wyżnickim nastąpiło dziś oficjalne przekazanie samochodu osobowego z przeznaczeniem dla Głównego Zarządu Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Obwodzie Czerniowieckim.

Udzielenie pomocy rzeczowej narodowi dotkniętemu konfliktem zbrojnym stanowi wyraz solidarności i wsparcia w tej trudnej sytuacji.

Comments are closed.