Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”

DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA
Program „Polski Ład”
PRZEDSIĘWZIĘCIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
PN. „POZNAJ POLSKĘ”
KWOTA DOFINANSOWANIA
63 334,72 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA
88 973,40 ZŁ

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj PolskęPowiat Gołdapski otrzymał dofinansowanie w wysokości 63 334,72 zł na organizację 6 wycieczek szkolnych dla uczniów następujących szkół:

  1. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi – 1 wycieczka trzydniowa,
  2. Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi – 3 wycieczki trzydniowe,
  3. Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi – 2 wycieczki jednodniowe.

Powiat, jako wykonawca zadania, jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego w wysokości min. 20% kosztów realizacji zadania, którego całkowita wartość powinna wynieść 88 973,40 zł.

Organizacja wycieczek ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego uczniów poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej tradycji, historii, kultury. Wycieczki są organizowane w priorytetowych obszarach edukacyjnych: Śladami Polskiego Państwa Podziemnego, kultura i dziedzictwo narodowe, największe osiągnięcia polskiej nauki, śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego.


Uczniowie  Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi  wielokrotnie odkrywali ślady historii, czy też eksperymentowali w centrach nauki dzięki dofinansowaniu z programu Ministerstwa Edukacji i Nauki Poznaj Polskę.

W maju 2022 zgłębiali historię II wojny  światowej w Gdańsku. W Gdyni zdobywali nowe umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym w Centrum Nauki Experyment .  W Toruniu odwiedzili Dom Kopernika i  Żywe Muzeum Piernika.

 Celem czerwcowej trzydniowej wycieczki było poznanie zabytków i kultury Grudziądza oraz Poznania.

W listopadzie młodzież poznawała Szlak Tatarski oraz historię rodziny Branickich, a w grudniu zabytki  kultury i historii Warszawy.