Przebudowa przejść dla pieszych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych

Powiat Gołdapski otrzymał dofinansowanie w wysokości 80 % z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych na przebudowę i budowę przejść dla pieszych w rejonie  skrzyżowania ulicy Wolności z ulicą Krzywą w Gołdapi. Dodatkowo w rejonie skrzyżowania zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni wraz z oświetleniem, oznakowaniem poziomym i pionowym. Całkowita wartość zadania wynosi 249 689,00 zł, w tym wkład własny powiatu wynosi 49 937,80 zł.

Comments are closed.