Protest w sprawie oceny wniosku o dofinansowanie termomodernizacji uwzględniony

Uprzejmie informujemy, że Starostwo Powiatowe w Gołdapi otrzymało oficjalną informację o uwzględnieniu złożonego na początku listopada protestu, dotyczącego oceny wniosku o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty  Powiatu Gołdapskiego.

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca RPO W-M na lata 2014-2020 (IZ) dokonał ponownej weryfikacji prawidłowości oceny projektu w związku z przedstawionymi przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi zarzutami. Według stanowiska naszego urzędu wniosek był przygotowany profesjonalnie. Przedstawione w odwołaniu argumenty były zatem nie do podważenia. W wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu projekt otrzymał 38 pkt (o cztery punkty więcej), co stanowi 63,33 % maksymalnej liczby punktów. Oznacza to, że od strony formalno-merytorycznej Starostwo Powiatowe w Gołdapi dopełniło wszelkich niezbędnych formalności, a wniosek zostaje przekazany do oceny z kryteriami premiującymi. Czekamy zatem na informację, czy przyznane punkty pozwolą na uzyskanie dofinansowania i przeprowadzenie długo wyczekiwanej termomodernizacji.

 

 

Comments are closed.