Projekt „Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur”

Zachęcamy do uczestnictwa w projekcie „Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Projekt skierowany jest do osób dorosłych nieposiadających własnej działalności gospodarczej, zamieszkujących, zatrudnionych lub pobierających naukę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

W ramach projektu odbędą się następujące kursy/szkolenia:

weekendowe (sobota-niedziela):

– kurs baristy,

– kurs barman/sommelier,

– szkolenie komunikacja interpersonalna,

– szkolenie praca w grupie,

– szkolenie budowanie wizerunku firmy;

oraz

– kurs event manager – organizacja imprez z wykorzystaniem dronów (4-5 dni)

Uczestnik ponosi koszt – 10% wartości kursu/szkolenia.

W załączeniu informacje o kursach/szkoleniach oraz proponowany harmonogram. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość dostosowania miejsca i terminu kursu/szkolenia do potrzeb zrekrutowanej grupy. Oferowane jest również wsparcie dodatkowe w postaci zwrotu kosztów dojazdu, zwrotu kosztów opieki nad osobą zależną oraz materiały dydaktyczne, katering, ubezpieczenie.

Regulamin i dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie internetowej: 

Comments are closed.