Programy MKIDN 2021

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/kultura/programy-mkidn-2021 zostały ogłoszone nowe nabory do programów MKDNiS na zadania przeznaczone do realizacji w roku 2021. Są to m.in. programy realizowane przez Departament Dziedzictwa Kulturowego: ,,Groby i cmentarze wojenne w kraju” oraz ,,Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju”. Nabór do programów zakończy się 30 listopada br.

Comments are closed.