Program stypendialny KLASA Fundacji BNP Paribas

„Klasa” to autorski program stypendialny Fundacji BNP Paribas, umożliwiający zdolnym absolwentom szkół podstawowych, pochodzących z mniejszych miejscowości oraz będących w trudnej sytuacji finansowej, naukę w renomowanych liceach w 5 miastach akademickich w Polsce: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie i Gdyni.

Od 2003 roku program pomógł blisko 770 absolwentom szkół podstawowych i gimnazjów z 350 miejscowości na terenie całego kraju, inwestując w ich edukację 22 mln złotych. Absolwenci „Klasy” ze 100% skutecznością zdają matury i dostają się na uczelnie wyższe.

Uczestnicy programu otrzymują pełne wsparcie finansowe w trakcie 4-letniej nauki w liceum (w tym pobyt w internacie, wyżywienie, podręczniki, comiesięczne kieszonkowe, udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach kulturalnych i zajęciach dodatkowych) oraz stypendium finansowe na I roku studiów. Ponadto Fundacja oferuje udział w integracyjnym obozie językowym (przed rozpoczęciem nauki w liceum) oraz letnim obozie stypendystów (już w trakcie trwania nauki). Uczestnicy znajdują się też pod stałą opieką wychowawcy i pedagogów.

Program „Klasa” jest skierowany do uczniów ósmych klas szkół podstawowych, którzy:
– pochodzą z miejscowości i wsi do 100 000 mieszkańców,
– znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (dochód nieprzekraczający 1 200 zł na osobę w rodzinie),
– dobrze się uczą (średnia po I semestrze ósmej klasy podstawowej powyżej 4,5),
– mają ponadprzeciętną motywację i lubią pomagać innym,
– otrzymają rekomendację dyrektora szkoły lub wychowawcy.

ULOTKA KLASA 2020 PREZENTACJA

Program_stypendialny_KLASA_2020_PL

Comments are closed.