Program „Groby i cmentarze wojenne w kraju”

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w zakładce „Finansowanie i mecenat”, w zakładce „Programy Ministra”, pojawiła się informacja o uruchomieniu programu pod nazwą: „Groby i cmentarze wojenne w kraju”.

Celem programu jest wspieranie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski związanych z walką i męczeństwem, a także wspieranie prowadzenia działań naukowych upowszechniających wiedzę na temat tych wydarzeń. Informacje podstawowe o rodzaju klasyfikujących się zadań zawiera załącznik nr 1 do programu.

Zgodnie z założeniami, o dofinansowanie w ramach programu, ubiegać mogą się następujące podmioty prawa polskiego, sprawujące opiekę nad grobem lub cmentarzem wojennym, którego dotyczy wniosek:

  1. organizacje pozarządowe;
  2. jednostki samorządu terytorialnego;
  3. kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
  4. samorządowe instytucje kultury — z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego;
  5. uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne.

Z uwagi na fakt, że realizatorem programu jest wyłącznie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości czy uwag dotyczących tego programu, prosimy o bezpośredni kontakt z pracownikami tego resortu. Wnioski można składać w terminie do 29 marca 2019 r. Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI). Formularze EBOI będą dostępne w terminie do końca lutego 2019 r.

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/groby-i-cmentarze-wojenne-w-kraju.php

Comments are closed.