Profilaktycznie przeciw uzależnieniom

Policjanci z gołdapskiej komendy regularnie spotykają się z młodzieżą oraz dorosłymi w ramach działań profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania zjawiskom patologii oraz ochrony dzieci i młodzieży przed istniejącymi zagrożeniami związanymi z zażywaniem środków odurzających. Tak było też i wczoraj na III Międzyszkolnym Konkursie Profilaktyki Uzależnień w Boćwince.

Komendant powiatowy Policji w Gołdapi mł. insp. Dariusz Stachelek wspólnie z policjantami, Starostą Gołdapskim Panią Marzanną Wardziejewską i Anetą Frydrych gościli w Szkole Podstawowej w Boćwince gdzie wczoraj (02.12.2019 rok) odbył się III Międzyszkolny Konkursu z Profilaktyki Uzależnień skierowany do uczniów wiejskich szkół podstawowych z terenu gminy Gołdap. Młodzież w trakcie konkursu musiała wykazać się wiedzą z tematyki dotyczącej problematyki uzależnień i zażywania substancji psychoaktywnych. Policjantka mł. asp. Anna Barszczewska nie miała taryfy ulgowej… musiała wykazać się swoją wiedzą na równi z uczestnikami konkursu. Po zakończeniu rywalizacji uczniowie mogli zobaczyć jak zmienia się rzeczywisty obraz, zakładając przywiezione przez policjantów specjalne „alkogogle” i „narkogogle”. Policjanci przypomnieli także dzieciom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, po czym rozdali uczestnikom odblaskowe opaski.

Dziękujemy organizatorom za zaproszenie oraz gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Comments are closed.