Produkt Warmia Mazury

W imieniu Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego zapraszamy przedsiębiorców, organizatorów wydarzeń do oznakowywania swoich produktów marką „Produkt Warmia Mazury”. O znak Produkt Warmia Mazury mogą się starać wszystkie firmy, które wytwarzają swoje produkty, oferują usługi lub organizują wydarzenia na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz prowadzą działalność gospodarczą co najmniej 24 miesiące licząc do dnia złożenia wniosku.

Więcej na http://warmia.mazury.pl/produkt/index.php/jak-zdobyc

Comments are closed.