„Problemów nie zapijaj! Spróbuj je rozwiązać!”

9 grudnia w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej uroczyście zakończono program pt. „Problemów nie zapijaj! Spróbuj je rozwiązać!”, na którego wdrożenie otrzymałyśmy fundusze ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na uroczystość zaprosiłyśmy członków samorządu oraz dyrekcję biblioteki, a także przedstawicieli instytucji, które bardzo nas wspierały w trakcie realizacji programu: Biblioteki Publicznej, Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendy Powiatowej Policji, 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych oraz Zespołu Szkół Zawodowych. Swój wkład w powodzenie programu mieli także rodzice dzieci uczestniczących w projekcie, którzy również wzięli udział w uroczystości. Dzięki uprzejmości dyrektora biblioteki, tę miłą uroczystość zorganizowałyśmy w czytelni dla dzieci Biblioteki Publicznej w Gołdapi. Całość prowadziła Jadwiga Święcka, natomiast prezentację multimedialną podsumowującą pięć miesięcy pracy nad programem przedstawiła Agnieszka Stańczak.
Druga część uroczystości należała już do zdolnej gimnazjalnej młodzieży. Jednym z wielu punktów naszego programu były bowiem konkursy, adresowane właśnie do uczniów Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich: konkurs na pracę literacką poświęconą uzależnieniom oraz konkurs na hasło o dopalaczach. Zwyciężczynią konkursu na hasło o dopalaczach została uczennica klasy 1g Julia Karwel. Już niedługo jej mądre „Wolę bycie od niebycia, wyrzucam dopalacze z użycia!” będzie obecne na plakatach w wielu lokalnych instytucjach. W konkursie wyróżniono także 11 innych haseł, autorstwa Miłosza Januszkiewicza, Anny Olbryś, Michała Olszewskiego, Julii Karwel (inne hasło), Bernarda Buczyńskiego, Karola Siemieniuka, Kacpra Kudosza, Adama Rakowskiego, Julii Grzymkowskiej, Kamili Świąder i Mieszka Kowalskiego. Z kolei w konkursie literackim 1. miejsce zajęły Sonia Becz i Aleksandra Prokopczuk, miejsce 2. przypadło Kamili Czaplickiej i Beacie Koloszewskiej, miejsce 3. – Rozalii Dziekońskiej i Katarzynie Ziętek, natomiast miejsce 4. – Patrykowi Grudzińskiemu. Zwyciężczynie zaprezentowały swoje teksty publiczności: Sonia Becz przeczytała list (adresowany do nałogu), natomiast Alaksandra Propkopczyk wyrecytowała swój wiersz. Wyróżniono ponadto następujące osoby: Alicję Wysocką, Kingę Mentel, Patrycję Oszkinis i Annę Stepanik. Zwycięzcy otrzymali nagrody i dyplomy. Wręczyłyśmy też podziękowania osobom, na których pomoc i wsparcie mogłyśmy liczyć w trakcie realizacji programu. Na koniec zaprosiłyśmy gości do obejrzenia wystawy podsumowującej projekt.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom: dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym – za ich twórczą pracę, za zaangażowanie oraz za wiarę w powodzenie naszego programu.
Agnieszka Stańczak i Jadwiga Święcka

[Not a valid template]

Comments are closed.