PRO Warmia i Mazury – zaproszenie do udziału w konkursie

W imieniu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego zapraszamy do udziału w konkursie PRO Warmia i Mazury – zgłoszenia przyjmowane będą do 15 października. To konkurs, w którym nagrodzone zostaną najlepsze projekty promocyjne, zrealizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje otoczenia biznesu w ostatnich miesiącach.

Do rywalizacji można zgłaszać projekty, których realizacja rozpoczęła się między 1 kwietnia 2015 roku – 30 września 2016 roku (mogą to być już zakończone projekty lub wciąż jeszcze trwające).

 Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:

  • promocja ogólna (projekt przedstawiający działania promocyjne na rzecz wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu, promujący sportowe wydarzenia, aktywny wypoczynek czy inicjatywy kulturalne, realizowane przez społeczeństwo lokalne)
  • promocja gospodarcza (projekt przedstawiający działania promocyjne na rzecz wzrostu atrakcyjności gospodarczej gminy/ miasta, w tym działania promocyjne mające na celu przyciągnięcie inwestycji).

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 15 października 2016 roku. Laureatów poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie się 9 listopada 2016 roku w Ostródzie i która stanowić będzie część Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur (9 – 10 listopada).

Więcej informacji o konkursie, regulamin oraz formularze do pobrania znajdują się pod linkiem: http://festiwalpromocji.pl/konkurs-prowarmia-i-mazury/.

Comments are closed.