Prezentacja z realizacji projektu „Dom czyli Dzielnicowy Oddany Mieszkańcom” w MSWiA

23 stycznia br. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dzielnicowy Bliżej Nas”. W spotkaniu uczestniczyła asp. szt. Marta Andruczyk z Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi oraz Anna Makowska naczelnik Wydziału Organizacyjnego starostwa.

W ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” Powiat Gołdapski realizował projekt: „DOM, czyli DZIELNICOWY ODDANY MIESZKAŃCOM”.

Generalnym celem projektu było nadanie właściwej rangi stanowisku dzielnicowegoi zadaniom przez niego realizowanym oraz podniesienie zaufania społecznego w kontaktach
z dzielnicowym.

Mając na uwadze bezpieczeństwo Mieszkańców Powiatu Gołdapskiego w ramach realizowanego projektu przeprowadzono szereg działań m.in.:

– „W kręgu przyjaznego munduru”,

– „Nie gaś życia dopalaczem”,

– „Cała Polska Czyta Dzieciom”,

– „Mamo, tato a pan dzielnicowy powiedział…”,

– „Żółta cytryna o bezpieczeństwie przypomina”,

– „Kawa u władzy, czyli dzielnicowy NASZ człowiek”,

– „Zauważyć, reagować, sprawnie pomagać”,

– „Przytul misia Tulisia”,

– kampanię „Biała Wstążka”,

– warsztaty i szkolenia mające na celu doskonalenie umiejętności funkcjonariuszy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wiodącą rolę w realizacji założeń projektu mieli Dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji  w Gołdapi oraz pracownicy instytucji wpisujących się w lokalny system przeciwdziałania przemocy. Projekt był dedykowany przede wszystkim Mieszkańcom Powiatu Gołdapskiego, a jego realizacja umożliwiła bliższy kontakt na każdej płaszczyźnie wiekowej mieszkańców powiatu, począwszy od najmłodszych skończywszy na seniorach.

Całkowity koszt realizacji projektu 56 295,00 zł, dofinansowanie 41 335,00 zł.

Więcej  o konferencji pod adresem:

https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/15666,Program-Dzielnicowy-blizej-nas-zmieniamy-polska-policje-na-lepsze.html 

 

[Not a valid template]

Comments are closed.